Afrikaanse Satelliettelevisie logo

ADVERTEER OP ASTV

Om op ASTV te adverteer, maak asb kontak met Multichannel se verkoopsbestuurder.

Fatulka Gaibi se e-pos adres is fatulka.gaibi@emultichannel.tv