Afrikaanse Satelliettelevisie logo

SKEDULES

MAANDAG

00:00 Musiek

06:00 Family Time

06:05 Gospel Musiek

07:00 LENTE SE TALKSHOW

07:30 Kindermusiek

08:00 ANAIS - BE YOUR DREAM

08:30 AGTER DIE LEKKER AAN

09:00 EKSIEPERFEKSIE

09:30 WAAKSAAM

10:00 HUIS PARADYS

10:30 KOS IS OPPIE TAFEL

11:00 OP STEL

11:30 AEROKLUB

12:00 DOKTER MY

12:30 DISSI STORIE

13:00 INNIE ARK

13:30 DIERE MANIERE

14:00 Musiek

16:30 LENTE SE TALKSHOW

17:00 Kindermusiek

17:30 AEROKLUB

18:00 IN DIE KOLLIG

18:30 DISSI STORIE

19:00 HUIS PARADYS

19:30 KOS IS OPPIE TAFEL

20:00 VISSERSVERHALE

20:30 AGTER DIE LEKKER AAN

21:00 WAAKSAAM

21:30 EKSIEPERFEKSIE

22:00 OP STEL

22:30 VASKAP

23:30 Family Time

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon