Afrikaanse Satelliettelevisie logo

SKEDULES

MAANDAG

00:00 Musiek

06:00 PLAASPRAATJIES

06:30 Musiek

07:00 Family Time

07:10 Gospel Musiek

07:30 KAROOLUS & LENTE

08:00 DIS EK

08:30 KABOUTERKLINIEK

09:00 HOE MAAK MENS?

09:30 AGTER DIE LEKKER AAN

10:00 HUIS PARADYS

10:30 KOS IS OPPIE TAFEL

11:00 OP STEL

11:30 2.4 Ghz

12:00 NET 'N SKEPPIE SOUS

12:30 DISSI STORIE

13:00 WEGBREEKKANS

13:30 DIERE MANIERE

14:00 Musiek

17:00 KAROOLUS & LENTE

17:30 DISSI STORIE

18:00 IN DIE KOLLIG

18:30 LENTE SE TALKSHOW

19:00 HUIS PARADYS

19:30 KOS IS OPPIE TAFEL

20:00 AGTERPAD

20:30 KABOUTERKLINIEK

21:00 AGTER DIE LEKKER AAN

21:30 HOE MAAK MENS?

22:00 OP STEL

22:30 VASKAP

23:30 Family Time

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon