Afrikaanse Satelliettelevisie logo

SKEDULES

MAANDAG

0:00 Musiek

07:00 Family Time

07:10 Gospel Musiek

07:30 KAROOLUS & LENTE

8:00 ANAIS - "Be your dream"

9:00 HOE MAAK MENS?

9:30 AGTERPAD

10:00 NET 'N SKEPPIE SOUS

10:30 KOS IS OPPIE TAFEL

11:00 OP STEL

11:30 AGTER DIE LEKKER AAN

12:00 EKSIEPERFEKSIE

12:30 DISSI STORIE

13:00 INNIE ARK

13:30 DIERE MANIERE

14:00 KABOUTERKLINIEK

14:30 Musiek

17:00 KAROOLUS & LENTE

17:30 DISSI STORIE

18:00 IN DIE KOLLIG

18:30 LENTE SE TALKSHOW

19:00 NET 'N SKEPPIE SOUS

19:30 KOS IS OPPIE TAFEL

20:00 FEESVOETE

20:30 KABOUTERKLINIEK

21:00 AGTERPAD

21:30 HOE MAAK MENS?

22:00 OP STEL

22:30 VASKAP

23:30 Family Time

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon